Εκτύπωση
PDF

D-STAR Ψηφιακός Επαναλήπτης SV4J

Ο ψηφιακός επαναλήπτης D-STAR SV4J βρίσκεται στο όρος Πήλιο, στη συχνότητα 438.425 MHz (-7600) σε διαμόρφωση DV (Digital Voice).

Χάρτης Κάλυψης

(και σε Google Earth KML αρχείο)

Οι συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες που κατέχουν πομποδέκτες D-STAR μπορούν να κάνουν τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις στο DV mode:

YOUR: CQCQCQ
RPT1: SV4J###B (όπου # εννοείται κενό)
RPT2: SV4J###G (όπου # εννοείται κενό)
MY: <το callsign σας> / <χαρακτηρισμός θέσης> (πχ. SV4FFF / QTH ή SV4FFF / CAR κτλ.)